Nhân tố cá độ Number Game trí tuệ (P09)

Khả năng phát huy phương thức chơi Thiên thời địa lợi, bao gồm địa điểm và thời tiết nơi thi đấu. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát huy của đội. Căn cứ số liệu về bàn cược number...